BG ENG

Младежта и застаряващите общества на Европа – за солидарност между поколенията

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Съдържанието на този сайт не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

„Младежта и застаряващите общества на Европа – за солидарност между поколенията“ има за цел да очертае ролята на младежите в процеса на поддържане на солидарност между поколенията в европейските общества с бързо нарастващ брой на възрастните хора. Участниците в проекта ще споделят своите виждания и опит по темата, допринасяйки за адекватното адресиране на предизвикателствата и възможните перспективи пред застаряващите хора. Целта ни е да дадем една по-ясна и пълна представа за проблема със застаряването и солидарността между поколенията, като открием общи решения, приложими на европейско ниво.

Проектът цели да даде отговор на основни въпроси като например как могат младите хора да подпомогнат и подкрепят застаряващите членове на обществото? Какви мерки се прилагат в различните страни по отношение на тези проблеми и как младежите взимат участие/могат да вземат участие в подобни инициативи? Как застаряващите членове на обществото биха могли да подпомогнат развитието на младежите чрез своя опит, познания и наставления?

Участници от 5 различни европейски страни – Малта, Унгария, Италия, Полша и България като домакин и координатор, ще се срещнат в комплекс в град Карлово, за да станат част от разнообразните проектни дейности. Всяка група от младежи се състои от 6 участника.

Обменът ще се проведе между 23.04.2012 г. и 30.04.2012 г.

Програма

Youth & Cultural Association-UTON

Giovani per l'Europa Organization

European Association of Young Regionalists (ESMR)

Giovani per l'Europa-Malta Organization

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

България, гр. София, Студентски град,

ул. „8-ми декември”, бл. 23А, партер

e-mail: office@onprs.euПолетата маркирани със * са задължителни!

Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието през 2010г.

Членове на ОНПРС са студенти от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Нашите цели са:

• Професионално и личностно развитие на членовете на сдружението в сферата на икономиката, правото, социалните науки и информационните технологии;

• Съдейства за осъществяване на международно сътрудничество за придобиване на практически опит и умения и с оглед на професионална реализация на членовете на сдружението и студентската общност;

• Подпомагане професионалната реализация на студентите и младите хора в България;

• Повишаване на интереса на студентите за научно развитие.

Сдружението организира и участва в научни форуми, конференции, семинари, дискусии и други по теми от областта на икономиката, правото, социалните науки, информационните технологии и развитието на младите хора в България.  Разработват се проекти в посочените области.

Стремим се да създаваме трайни и системни взаимоотношения с представители на академичните и обществените среди, държавните органи, сдруженията с нестопанска цел и др., да  оказваме съдействие за обогатяване знанията на студентите и за тяхното реализиране в практиката.