Ден 1 – Пристигане на участниците, настаняване, инструктаж
  19.00 – 21.00 – Официално откриване на събитието, вечеря

  Ден 2
  8.00 – 9.00 - Закуска
  9.00 – 12.30 – Представяне на участниците; игри за запознаване; презентация на България
  12.30 – 14.00 – Обяд
  14.30 – 17.30 – Посещение на забележителности в Карлово
  18.00 – 19.00 – Игри за сплотяване
  20.00 – 22.00 – Традиционна кухня и танци от България

  Ден 3
  8.00 – 9.00 – Закуска
  9.00 – 12.30 – Презентация на Италия, игри за сплотяване от италианската група
  12.30 – 14.00 – Обяд
  14.30 – 16.30 – Workshop на тема „Младежта и борбата със социалното изключване на възрастните хора, чрез активно участие”
  16.30 – 17.00 – Кафе пауза
  17.00 – 19.00 – Игри за разчупване на леда
  20.00 – 22.00 – Традиционна кухня и танци от Италия

  Ден 4
  8.00 – 9.00 – Закуска
  9.00 – 12.30 – Презентация и игри от унгарската група
  12.30 – 14.00 – Обяд
  14.30 – 16.00 – Brainstorming „Приемственост на поколенията. Подпомагане на активния живот на възрастните”
  16.00 – 17.30 – Workshop на тема „Младежта и застаряващите – необходими инициативи”
  17.30 – 19.00 – Игри на открито
  20.00 – 22.00 – Традиционна кухня и танци от Унгария

  Ден 5
  8.00 – 9.00 – Закуска
  9.00 – 12.30 – Презентация на Полша и активности от полската група
  12.30 – 14.00 – Обяд
  14.30 – 16.30 – Оксфорд дебат на тема „По-старото поколение – в тежест на младите хора в трудоспособна възраст? Напрежението между поколенията”
  16.30 – 17.00 – Кафе пауза
  17.00 – 19.00 – Лекция-демонстрация „Как са се предавали и запазили занаяти в различни поколения до днес – пример за сътрудничество о преходността между поколенията”
  20.00 – 22.00 – Традиционна кухня и танци от Полша

  Ден 6
  8.00 – 9.00 – Закуска
  9.00 – 12.30 – Презентация на Малта и игри от малтийската група
  12.30 – 14.00 – Обяд
  14.30 – 16.30 – Посещение на забележителности в Пловдив
  16.30 – 17.30 – Инициатива на проекта „Помогни на възрастен да пресече кръстовище” 
  20.00 – 22.00 – Традиционна кухня и танци от Малта

  Ден 7
  8.00 – 9.00 – Закуска
  9.00 – 12.30 – Заснемане и оформяне на клип от инициативата със заглавие „Всички заедно”
  12.30 – 14.00 – Обяд
  14.30 – 16.30 – Попълване и предаване на анкети; обсъждане на резултатите
  17.00 – 19.00 – Връчване на награди и грамоти
  20.30 – Официална вечеря, тържествено закриване на събитието

  ОНПРС си запазва правото да променя програмата!